skriv kreativ tekst

Hvordan skrive en kreativ tekst?

Hvordan skrive en kreativ tekst?

En kreativ tekst er gjerne både fengende og strukturert i forhold til mange andre tekster. En god tekst danner grunnlaget for god kommunikasjon på en tilstrekkelig måte. Når du skal skrive kreativ tekst, så bør det gjøres på en oversiktlig måte, slik at leseren forstår budskapet.

Før du begynner å skrive en kreativ tekst bør du lage en plan over de poengene som du ønsker å ha med i teksten. Disse poengene bør deretter struktureres på en god måte for at du skal oppnå et ryddig resultat.

Det er deretter viktig at du nøye vurderer ord og fremstillinger, slik at leseren ikke misforstår innholdet.

     Skriv så blekket spruter… det er nøkkelen til å skrive kreativ tekst

Hva er en kreativ tekst?

Kreative tekster er en strukturert tekst som tillater bruk av en rekke virkemidler for at teksten skal fremstilles på best mulig måte.

Virkemidler som kan benyttes er blant annet bruk av beskrivelser, metaforer, adjektiver og ordspill. Du kan også benytte virkemidler som sammenligninger og gjentakelser for å fremheve poenger i teksten.

Hvis du planlegger å skrive en kreativ tekst er det vesentlig at ønsket målgruppe defineres med en gang. Du vil på denne måten raskt tilpasse både skrivestil og innhold slik at mottakergruppen vil lese innholdet.

Bruk av virkemidler må utføres på en ryddig og strukturert måte slik at ikke tekstens mål og mening blir misforstått.

Skrive kreativ tekst med fengende og originalt innhold

Kreative tekster kan med fordel inneholde originalt innhold som fenger godt. Leseren vil da ikke miste interessen i teksten og vil fortsette å lese. En fengende tekst kan danne grunnlaget for god kommunikasjon mellom skribenten og leseren.

Det er da viktig at teksten er fremstilt på en tydelig og konkret måte slik at tekstens poenger blir forstått på en tilstrekkelig måte.

For at tekstens budskap skal være tydelig bør innholdet planlegges og struktureres før du begynner å skrive. Det er viktig at du er bevist på dine valg av ord slik at dette ikke kan føre til misforståelser. En kreativ tekst er en spennende lesning som fenger leseren på en effektiv måte.

Kreativitet og struktur sveiset sammen

Det kan for mange være vanskelig å fremstille seg kreativt når det på samme tid er viktig å følge en gitt struktur. Kreativitet tilsier det samme som å skape noe kreativt og fantasifullt.

En kreativ tekst kan benyttes om du skal skrive et kåseri, en novelle eller en artikkel. Kreative tekster publiseres derfor ofte i bokform, tidsskrifter og på nettsider.

Kreative tekster tilsier bruk av selvstendig refleksjon, ulike innfallsvinkler og perspektiver. Dette er virkemidler som kan være til hjelp når du skal skrive for å nå ut til en bestemt mottakergruppe.

Med grundig planlegging vil du oppnå en kreativ fremstilling som tilfredsstiller den målgruppen du har valgt.

Skrive kreativ tekst i digitale kanaler

Kreativ tekst er en sjanger som gjerne benyttes ved fremstilling av tekst i digitale kanaler som eksempelvis blogg, nettmagasiner og ved markedsføring.

Kreative tekster i digitale medier krever i større grad at teksten er leservennlig og lett forståelig, med tanke på både fremstilling og bruk av virkemidler. Det er også mulig å tilpasse teksten med utgangspunkt i at den skal være optimalisert for søkemotorer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *